Steeds meer beroepsgroepen zijn (tijdelijk) onverzekerbaar. De zakelijke schademarkt maakt grote ontwikkelingen door en zoekt een nieuwe balans. Door een sterk verschraald aanbod en complexer wordende behoeften, ontstaat er in toenemende mate een mismatch die voorlopig niet opgelost wordt. Dat blijkt uit de Performance en Distributiemonitor van IG&H.

Lees hier de hele Whitepaper

Sinds de grote kaalslag in de sector tien jaar geleden, worstelen verzekeraars in de zakelijke schademarkt met hun positionering. Welke doelgroep willen ze bedienen en werken ze bijvoorbeeld wel of niet met gevolmachtigde agenten? Tot er helderheid is over de koers, wordt de aanbodzijde sterk gestandaardiseerd om risico’s te beperken. Daardoor staat de sector effectief stil in haar ontwikkeling, blijkt uit onze monitor.

Tegenstrijdige ontwikkelingen
De sector heeft te maken met een mismatch tussen vraag en aanbod. Enerzijds neemt de complexiteit van klantvragen toe. Wat vroeger een simpel risico was, verandert door demografische, ecologische en technologische ontwikkelingen in een complex risico.

Tegelijkertijd verschraalt en standaardiseert het aanbod van verzekeraars steeds verder, onder andere door nieuwe dataoplossingen die risico’s buiten moeten sluiten. Alhoewel deze de financiële prestaties positief kunnen beïnvloeden, zorgt dit ook voor een toename van het aantal onverzekerbare groepen. Dit resulteerde onder andere in berichtgeving in het nieuws over taxichauffeurs en afvalverwerkers. Onafhankelijk adviseur beoordelen de dienstverlening van verzekeraars in de zakelijke schademarkt voor het eerst in lange tijd minder goed, blijkt ook uit de monitor.

Vinden van balans gaat niet zonder enkele schokken
Verzekeraars zullen deze trend moeten zien te doorbreken. De markt zal zich in de toekomst terug moeten bewegen naar een nieuw evenwicht waarbij klant en verzekeraars de risico’s delen. IG&H ziet drie verschillende opties; hyper focus op nichespecialisatie, een schaalvergroting of uitbreiding van de dienstverlening. Het vinden van een nieuwe balans zal geleidelijk gaan, maar enkele schokken, waarbij bepaalde beroepsgroepen (tijdelijk) lastig verzekerbaar zijn, zullen niet voorkomen kunnen worden.

Jan Pieter van der Helm

Auteur Jan Pieter van der Helm

Meer artikelen van Jan Pieter van der Helm