STZ ziekenhuis zet belangrijke stap richting partnership zorgverzekeraar

Evenals veel andere ziekenhuizen heeft onze opdrachtgever te maken met een sterk verhoogde inkoopdruk vanuit zorgverzekeraars. Het ziekenhuis is met zijn belangrijkste zorgverzekeraar de afgelopen jaren verwikkeld geraakt in een opponentenstrijd met een ‘win-lose’ insteek, een sterke focus op financiën en onderling wantrouwen.

IG&H is door het ziekenhuis gevraagd om een verkoopstrategie te ontwikkelen om een duidelijke stap te zetten naar een partnership tussen beide partijen. Ons antwoord is geweest om gezamenlijk een strategische agenda te ontwikkelen voor deze regio, waarbij de visie én doelstellingen van beide partijen aan elkaar zijn verbonden. Belangrijk daarbij was om onderscheidende casuïstiek vanuit het ziekenhuis voor te leggen waardoor partijen langs de lijn van ‘zinnige en zuinige zorg’ een constructieve dialoog konden aangaan. Daarnaast is een route geschetst die de zorgverzekeraar en het ziekenhuis samen moeten doorlopen om strategisch partnership daadwerkelijk invulling te geven.

Tot grote tevredenheid van de opdrachtgever is de verkoopstrategie in dialoog met het ziekenhuis ontwikkeld, waarbij goed gebruik is gemaakt van ieders expertise op het gebied van zorg, commercie en inkoop.

Meer weten, of ook interesse in het opzetten van een dergelijk partnership?
Neem contact op met:
Jan Berkvens +31 629565287
of
Walter Kien: +31 629565208

Gerelateerd