Hypotheekbranche bouwt aan digitaal hypotheekproces

Het huidige hypotheekproces is nog volledig gebaseerd op fysieke documenten, waardoor het langdurig en prijzig is, veel inspanning vraagt van de consument en irritatie en onzekerheid kan opleveren.

Op initiatief van IG&H heeft een tiental partijen (waaronder een aantal banken, het intermediair, toezichthouder en andere ketenpartijen) de handen ineengeslagen om het hypotheekproces te digitaliseren met als doel: gemak, snelheid en kostenbesparing voor de consument. Zij werken samen om data aan de kant van de overheid te ontsluiten, het proces over de hele keten anders in te richten en de consument de mogelijkheid te bieden om data digitaal ter beschikking te stellen.

IG&H begeleidt deze digitale transformatie en bereidt samen met de betrokken partijen een eerste pilot voor.

Meer informatie? Neem contact op met Chris van Winden.

Gerelateerd