Het toekomstig landschap van laboratoriumdiagnostiek dichterbij brengen

Laboratoriumdiagnostiek in Nederland staat onder grote druk. Vanuit de verzekeraars, de patiënten en (huis-)artsen, vanuit de overheid en door onderlinge concurrentie. Een geschatte overcapaciteit in de markt en de toegenomen mogelijkheden van de technologie maakt dat het landschap langzaam aan het veranderen is. Pas de laatste jaren pikt het tempo op.

Wij helpen onze klanten hun weg te vinden in deze ontwikkelingen en een eigen plek in het nieuwe landschap te borgen. Of het nu strategische samenwerking betreft, operationele effectiviteit, strategieontwikkeling, ondersteuning bij positionering en contractering tussen verzekeraars en zorgaanbieders of het integreren van diagnostische disciplines in één core-lab. We weten de weg in deze veranderende wereld.

Cruciaal is geweest steeds opnieuw de ontwikkelingen te zien. Om doelredenering bij ons en onze klanten tegen te gaan. Daarnaast zijn wij en onze klanten niet gebaat bij plannen en vergezichten alleen. Wij willen samen een blijvende impact hebben op betere diagnostiek en betere uitkomsten. Voor de patiënt en voor de verzekerde. Wilt u weten hoe wij dat doen?

Vraag ons naar de voorbeelden en neem contact op met Bart ter Horst


Bekijk al het nieuws